Luksusowe apartamenty w centrum Gdańska

Noclegi Gdańsk

Apartamenty

Apartamenty - wyposażenie
 • Telewizor LCD
 • Stałe łącze internetowe
 • Klimatyzacja
 • Ekskluzywna łazienka
 • Telewizja kablowa
 • Noclegi Gdańsk
 • Prezentacja 3D

Regulamin

§1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą

§2

Rezerwacja, potwierdzenie rezerwacji, anulowanie rezerwacji:

 1. Dokonanie rezerwacji apartamentu dokonuje się telefonicznie lub poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej rezerwacja (a następnie potwierdzenie tej czynności poprzez kliknięcie przycisku "REZERWUJ". Po otrzymaniu przez nas poprawnie wypełnionego formularza z zamówieniem zostanie przeprowadzona weryfikacja dostępności wybranego apartamentu i terminu . W przypadku dostępności apartamentu, zostanie Państwu przesłane potwierdzenie rezerwacji na podany w formularzu adres email, wraz z informacją dotyczącą kwoty należności, terminem płatności oraz numerem konta bankowego. Potwierdzenie przyjęcia wstępnej rezerwacji następuje drogą elektroniczną na wskazany przez Państwa w formularzu adres mailowy w ciągu 24 godzin od chwili rezerwacji. Wstępna rezerwacja jest ważna przez 24 godziny od chwili dokonania rezerwacji. W celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata zaliczki stanowiącej 30% całej należności na rachunek wskazany w mailu potwierdzającym dokonanie rezerwacji. Brak wpłaty zaliczki we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji zostanie dokonane stosownym mailem wysłanym na wskazany adres po otrzymaniu zaliczki. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu przyjazdu, gotówką lub kartą kredytową.
 2. Klient ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powiadomi drogą e-mail lub telefonicznie
 3. Dokonując anulacji rezerwacji na 14 dni przed terminem przyjazdu Klientowi przysługuje prawo do zwrotu 50% wpłaconej wcześniej zaliczki. Przy anulacji w terminie poniżej 14 dni przed deklarowanym przyjazdem Klient ponosi koszty wpłaconej zaliczki tj. 30 % zamówienia.
 4. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Klienta, kwota za nie wykorzystany okres nie jest zwracana.

§3

Przyjazd, przekazanie kluczy, doba hotelowa:

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 14 .00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 2. Klient otrzymuje klucz do apartamentów w postaci karty magnetycznej.
 3. Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy/ karty magnetycznej najpóźniej na dwie godziny przed przyjazdem do apartamentu.
 4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy/ karty magnetycznej . Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od Właściciela , przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
 5. Klient otrzymuje klucze/ kartę magnetyczną, które zobowiązany jest oddać Właścicielowi w dniu wyjazdu. Za zgubienie kluczy/ karty magnetycznej do apartamentu Klient ponosi opłatę w wysokości 100 PLN.
 6. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w apartamencie w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

§4

Ceny i Usługi

 1. Cena za wynajem apartamentu dotyczy pobytu 2 osób, każda kolejna osoba ponosi koszty wynajmu zgodne z cennikiem.
 2. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem lokalu a Klientem obejmuje wynajem lokalu , pełne wyżywienie oraz opłaty za media.
 3. Klienci naszych apartamentów mogą skorzystać z pełnego wyżywienia serwowanego w restauracji Kos należącej do Grupy Kos. Restauracja jest czynna w godzinach 10-23, śniadania wydawane są do godz. 13. Goście mogą wybrać dowolne potrawy z bogatego menu restauracji, za wyjątkiem napoi i alkoholi. Podstawa do skorzystania z oferty pełnego wyżywienia jest okazanie karty hotelowej przekazanej w dniu przyjazdu. Karty nie można udostępniać osobom trzecim. Właściciel jest upoważniony do wylegitymowania osoby posługującej się kartą.
 4. W cenę wliczone są podstawowe usługi serwisowe: wymiana pościeli co 7 dni, sprzątanie oraz wymiana ręczników co 3 dni oraz sprzątanie końcowe.
 5. Dodatkowe sprzątanie odbywa się na życzenie Gości jest bezpłatne. Usługę należy zamówić dzień wcześniej u właściciela apartamentu.
 6. Nasze ceny są cenami brutto i zawierają 7% podatku VAT.
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 1000 zł. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu.

§5

Pobyt dzieci

 1. Dzieci do lat 18 mogą przebywać w apartamentach tylko pod opieką dorosłych.
 2. Dzieci do lat 3, śpiące w łóżeczku dziecięcym nie ponoszą żadnych opłat za pobyt.
 3. Standardowo w łóżeczku dziecięcym znajduje się prześcieradło, na życzenie Klienta istnieje możliwość dostarczenia kołderki i poduszki. Prośbę taką należy zgłosić przed przyjazdem.
 4. Dzieci do lat 7 za pobyt płacą 50% ceny.

§6

Prawa, obowiązki odpowiedzialność

 1. Właściciel Apartamentów ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu gościa w apartamencie
 2. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient.
 3. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie, cenniku bądź na potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Właściciela telefonicznie lub mailowo o przekroczeniu tej liczby. W takiej sytuacji proponujemy dostawki.
 4. Właściciel nie wyraża zgody na pobyt zwierząt w apartamencie
 5. Właściciel nie wyraża zgody na palenie papierosów w apartamencie
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy na terenie apartamentu przez osoby tam zameldowane .
 7. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.
 8. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej w budynku od godziny 22:00 do 6:00 właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie wezwana na miejsce przez sąsiadów lub Straż Miejską bądź Policję właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 9. W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

§7

Ochrona danych osobowych.

Dokonując rezerwacji na stronie internetowej rezerwacja Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

§8

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela. Właściciele apartamentów zapoznali się z powyższym regulaminem oraz zaakceptowali jego postanowienia. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz właściwych ustaw.

Luksusowe Apartamenty Gdańsk, Komfortowe Apartamenty Gdańsk, Apartamenty Gdańsk, Gdańsk Apartamenty, Wynajem Apartamentów, Noclegi Gdańsk
Wykonane przez: derwi.pl

Sprawdź również